MEDIA

Sista dag för handel med Nanexa BTU (betald tecknad unit) är fredagen den 15 december 2017 och stoppdagen är tisdagen den 19 december 2017

14 december, 2017
- Regulatoriskt pressmeddelande
På fredagen den 22 december 2017 inleds handeln med teckningsoptioner av serie TO1, vilka emitterades i samband med företrädesemissionen.

I företrädesemissionen, som tecknades till 110 %, gav bolaget ut units bestående av 3 812 527 aktier och lika många teckningsoptioner. Emissionen tillförde Nanexa cirka 22,9 MSEK före emissionskostnader. Bolagets aktiekapital efter emissionen uppgår till 1 480 267,26 SEK. Nanexas aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med ytterligare högst 493 422,50 SEK till 1 973 689,76 SEK.

Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i Nanexa BTU är den 15 december 2017. Stoppdagen är den 19 december 2017 och aktier och teckningsoptioner beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 21 december 2017. Handel i teckningsoptioner av serie TO1 inleds den 22 december 2017.

Teckningsoptioner av serie TO1
Villkor:
1 teckningsoption ger rätt att teckna 1 ny aktie med 25 % rabatt mot volymvägd genomsnittskurs under prissättningsperioden 7 januari – 18 januari 2019. Dock ej lägre än Bolagets kvotvärde.
Teckning ska ske under perioden 21 januari till den 1 februari 2019. 
CFI: RMXXXX
FISN: NANEXA/OTP RTS 20190201
ISIN: SE0010520452

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna återfinns i det IM som upprättades i samband med företrädesemissionen och som finns tillgängligt på Nanexas hemsida www.nanexa.com

Rådgivare
Göteborg Corporate Finance var finansiell rådgivare till bolaget i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information:

Nanexa AB (publ)
David Westberg, VD
Tel. 0709-42 83 03
E-mail: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.