MEDIA

Styrelsemedlem lånar ut aktier för likviditetsgaranti i Nanexa AB (publ)

26 september, 2018
- Pressmeddelande

Nanexa AB har, som tidigare meddelats, utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie.

För att möjliggöra likviditetsgarantin har Christian Östberg, styrelseledamot i Nanexa AB, lånat ut aktier till Sedermera Fondkommission. Detta lån om 9 000 aktier kommer att registreras som en transaktion hos Finansinspektionen.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 – 42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.