MEDIA

Tid för publicering av årsredovisningen

24 april, 2019
- Regulatoriskt pressmeddelande

Nanexas årsredovisning för 2018 kommer publiceras den 20 maj, 2019. Årsstämman kommer hållas den 11 juni i Uppsala. Tid och plats för denna kommer att kommuniceras senare.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 – 42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.sewww.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.