Pressmeddelande 

Uppsala 2019 03 19

 

Nanexa erhåller ”Notice of Allowance” för sin japanska patentansökan

Det japanska patentverket har utfärdat en så kallad ”Notice of Allowance” i Nanexas japanska patentansökan rörande Bolagets drug delivery-plattform PharmaShell®. Notice of Allowance betyder att det japanska patentverket anser att patentansökan uppfyller de krav som kan ställas för att erhålla ett godkännande. Det går dock i dagsläget inte säga något om när patent kommer beviljas då processen fortfarande pågår. 

 

Nanexas VD David Westberg kommenterar:

Vi ser det japanska patentverkets tillkännagivande gällande patenterbarheten hos Nanexas teknologi som något väldigt positivt. Den japanska marknaden är viktig för läkemedelsbranschen och ett godkänt patent stärker oss i vår position när vi samtalar med nuvarande och framtida partners.

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) 


Telefon: 0709 – 42 83 03


E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell®som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.