Aktieägare som, vid tidpunkten för detta pressmeddelandes offentliggörande, kontrollerar sammanlagt 31,04 % av rösterna i bolaget föreslår

att styrelsearvode ska utgå med 180 000 kronor till ordförande och med 90 000 kronor vardera till övriga ledamöter,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Jan Sandström, Magnus Westgren och Christian Östberg. Jan-Otto Carlsson och Mia Arnhult har avböjt omval.

att Hans Arwidsson väljs in som ny styrelseledamot

att Jan Sandström omväljs till styrelseordförande, samt

att Lars Kylberg omväljs till revisor

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 -42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se
www.nanexa.se


Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal områden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca, Uppsala universitet och Karolinska Institutet.