Uppsala 2018-01-23 

 

Nanexa förstärker med Advisory Board inom onkologi

Nanexa har identifierat onkologiområdet som särskilt intressant och siktar på att under första halvåret 2018 fatta ett inriktningsbeslut för ett eget produktprojekt inom området. I syfte att staka ut vägen för Nanexas egna produktprojekt har Bolaget samlat ett Advisory Board med djupa kunskaper inom onkologiområdet.

Gruppen, som består av fyra externa medlemmar och ett antal medlemmar från Nanexa, kommer identifiera relevanta indikationer och aktiva substanser som matchar viktiga medicinska behov inom onkologiområdet där Nanexas drug delivery-plattform PharmaShell® erbjuder nya behandlingsfördelar. Rekommendationer från denna grupp kommer tillsammans med marknadsdata för relevanta indikationer leda till beslut om produktprojekt baserat på PharmaShell®.

De externa medlemmarna i Nanexas Advisory Board är:

Jan-Olof Fernberg, Docent i klinisk onkologi

Matthias Löhr, Professor och överläkare, Enheten för kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset

Bengt Westermark, Professor, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet

Jeffrey Yachnin, Docent, Kliniska Prövningsenheten, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

 

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 – 42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com