Nyhetsbrev

Uppsala 29 augusti, 2019

 

Nanexa förstärker organisationen

Nanexa utökar personalstyrkan med två personer inom den operativa verksamheten. Wictor Dahlström, MSc, som har flerårig erfarenhet av kvalitetssystem inom läkemedelsindustrin, bl.a. från AstraZeneca, anställs som ”Quality Assurance Officer”. Matias Tasel, BSc, förstärker teamet inom produktion av material till vårt eget projekt samt till våra samarbetspartners. Båda två börjar på Nanexa den 2 september.

VD David Westberg kommenterar:

Våra samarbeten ökar i antal och intensitet och i takt med det mognar Nanexa som bolag. En naturlig följd av detta är att vi  ökar vår kapacitet för att producera prover till våra samarbetspartners, samtidigt som vi fortsätter att fokusera på vidareutveckling av vårt eget NEX-18 projekt, teknologiutveckling och patent. Matias kommer förstärka den kapaciteten, vilket är något som jag ser som mycket positivt.

Vi går också in i en fas där vi ska producera material till kliniska studier i NEX-18 projektet. För att säkerställa att vi uppfyller de myndighetskrav som är förknippande med sådan tillverkning inför vi nu ett s.k. GMP (Good Manufacturing Practice) kvalitetssystem i bolaget. För implementeringen av detta och för fortlöpande kvalitetsfrågor kommer Wiktor in som en viktig förstärkning.

Det kan också nämnas att införandet av ett GMP kvalitetssystem kommer stärka vår position gentemot potentiella partners då det möjliggör produktion av kliniskt prövningsmaterial även i partnerdrivna projekt.

 

 

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 – 42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com

 

Om Nanexa AB (publ)

 

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell®som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.