Totalt emitteras 2 536 644 nya aktier i emissionen och det totala antalet aktier efter emissionen uppgår till 7 609 933 stycken. Bolaget tillförs därmed 20,3 MSEK före emissionskostnader efter att full betalning skett. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 2,0 MSEK, varav kostnaden för emissionsgarantin förväntas uppgå till 0,6 MSEK. Pengarna ska användas till att finansiera och accelerera fortsatta studier med bolagets unika, nanobaserade drug delivery-system Pharma Shell®. I och med emissionen ökar bolagets aktiekapital med 328 296 kronor och uppgår till 984 888 kronor efter emissionen.

VD David Westberg kommenterar:

Jag och styrelsen är väldigt nöjda med utfallet av emissionen. Det gör att vi nu kan fortsätta den utstakade vägen mot kommersiella avtal med relevanta läkemedelsföretag. Jag vill passa på att tacka gamla aktieägare för fortsatt förtroende och välkomna nya aktieägare till Nanexa.

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) 


Telefon: 0709 -42 83 03


E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.se

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal områden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca, Uppsala universitet och Karolinska Institutet.