I morgon den 17 juni inleds handeln i Nanexa AB:s (”Nanexa”) aktier på Aktietorget.

Teckningstiden i Nanexa ABs listningsemission avslutades den 5 juni 2015. Aktier för 65 miljoner kronor motsvarande en teckningsgrad om 630 % tecknades i emissionen av 1 304 tecknare.

”Jag är naturligtvis oerhört glad över det stora intresset för Nanexa AB och att vi har fått ett stort antal nya aktieägare, som jag härmed vill hälsa varmt välkomna. Tack vare emissionen kan vi nu accelerera produkt och affärsutveckling för att nå utsatta mål.”, säger David Westberg, VD i Nanexa AB.

Partner Fondkommission har varit finansiella rådgivare i samband med erbjudandet.

För mer information om erbjudandet kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) 
Telefon: 0709 -42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se

Alt.

Torben Oskarsson, Partner Fondkommission AB
031-761 22 32,
E-post: torben.oskarsson@partnerfk.se

www.nanexa.se

Om Nanexa AB (publ)
Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal områden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca och Karolinska Institutet.