Pressmeddelande

Uppsala 2018-12-17

 

Nanexa ingår avtal med världsledande animal health-bolag

 

Nanexa skrev sent fredag kväll ett kommersiellt utvärderingsavtal, ett så kallat ”Material transfer and feasibility study agreement”, med ett världsledande globalt animal health-bolag.

Bolaget som har sitt huvudkontor i USA kommer inom ramen för avtalet utvärdera PharmaShell®för en specifik kombinationsprodukt. Det är PharmaShells®egenskaper som gör det möjligt att skapa riktigt långa depåprodukter som efterfrågats av det amerikanska bolaget.

Avtalet innebär att Nanexa ska belägga bolagets aktiva substanser med PharmaShell® och att de i sin tur utvärderar effekten av detta i relevanta modeller för deras tänkta produktutveckling. Produkten som de siktar på att utveckla med PharmaShell®är för en betydande indikation och planeras att användas för flera djurslag. Den globala marknaden för animal health värderas till 42.2 miljarder USD med en årlig tillväxt på 5,5% enligt Grand View Research, June 2018.

Animal-health bolaget står för alla kostnader för utvärdering och Nanexa erhåller en avtalad mindre ersättning vid leverans av belagt material.

 

Företagets VD David Westberg kommenterar:

”Jag är mycket nöjd över att vi nu har tecknat ett kommersiellt avtal med ett stort globalt företag inom den attraktiva animal health-branschen. Det är ett stort steg i helt rätt riktning för Nanexa.”

 

 

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 -42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com

 

Denna information är sådan information som Nanexa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december, 2018.

 

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell®som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.