Nanexa AB (publ) har nu installerat en pilotskaleanläggning för Atomic Layer Deposition (ALD) i sina lokaler i Uppsala. Pilotskaleanläggningen består av en ny ALD-reaktor som har större kapacitet än den reaktor som redan tidigare finns installerad. Investeringen är en viktig kugge i Nanexas strategi att skala upp produktionsprocessen av drug delivery-plattformen PharmaShell®. Den andra reaktorn kommer fortsätta användas och Bolaget räknar med att kunna öka hastigheten i sitt utvecklingsarbete med dessa två ALD reaktorer i drift. Den nya ALD-reaktorn är tillverkad av det finländska bolaget Picosun Oy, som också byggt Nanexas tidigare reaktor.

Nanexa breddar också sin interna kompetens genom att anställa Emma Mårtensson till sin utvecklingsavdelning. Emma är apotekare och har arbetat nio år med analytisk utveckling inom läkemedelsindustrin. Emma kommer ansvara för och arbeta med analytiska frågeställningar inom ramen för Nanexas drug delivery-plattform PharmaShell®.

– Att analyserna sker i direkt anslutning till Nanexas process och formuleringsutveckling kommer också innebära att arbetet och utvecklingen accelereras. Dessutom bedömer jag att vi kommer minska kostnaderna för analytiska konsulter väsentligt, säger David Westberg, VD på Nanexa. Anställningen av Emma är en del av Nanexas pågående uppväxling av verksamheten för att bli en ledande aktör inom nanobaserad drug-delivery, fortsätter David Westberg.

Ladda ner nyhetsbrevet här.