Nyhetsbrev

Uppsala 2019-01-07

 

Nanexa investerar för att möta ökad efterfrågan

Nanexa har lagt en order på ytterligare en reaktor för Atomic Layer Deposition (ALD) från det finska bolaget Picosun. Picosun tillverkar kommersiella ALD-reaktorer och Nanexas två tidigare ALD-reaktorer är också inköpta från dem.

ALD är Nanexas kärnteknologi och teknologin som Bolaget använder för framställning av sin drug delivery-plattform PharmaShell®som ger möjligheter att styra frisättningen av läkemedel efter parenteral administrering.

Den nya ALD-reaktorn, som kommer installeras under början av det andra kvartalet 2019, är en reaktor med större kapacitet och Nanexa kan på så sätt öka produktionen av testmaterial till i Bolagets samarbetsprojekt med olika partners.

Inköpet av reaktorn finansieras inom ramen för det tillväxtlån från ALMI som Nanexa beviljats sedan tidigare.

 

Nanexas VD David Westberg kommenterar:

Vi ser att med de nya samarbeten som just startats och potentiellt kommande samarbetsprojekt så kommer ALD-kapaciteten i vårt laboratorium i Uppsala behöva byggas ut för att inte bli en tidsbegränsande faktor i företagets utveckling. Den nya ALD-reaktorn kommer både öka kapaciteten så att vi kan arbeta parallellt i flera projekt och den kommer också bli viktig i arbetet att skala upp tillverkningsprocessen.

Det senaste året har varit Nanexas mest framgångsrika hittills med start av flera samarbeten som vi tidigare kommunicerat. Med den nya ALD-reaktorn har vi möjlighet att ytterligare öka takten på vår utveckling och snabbt leverera material till våra samarbetspartners.

 

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 – 42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com

 

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell®som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.