Det senaste årets arbete med PharmaShell® har lett till flera tekniska framsteg, inom befintliga men också inom nya produktområden och därför har Nanexa beslutat att lämna in två nya patentansökningar.

Patentansökningarna avser nya produkter, metoder och användningsområden inom ramen för drug delivery-systemet PharmaShell® och de lämnades in vid det Europeiska patentverket (EPO) den 5 april 2016. Inom prioritetsåret finns möjlighet att följa upp de europeiska patentansökningarna med internationella patentansökningar (PCT-ansökningar) vilket Nanexa ämnar göra.

Nanexas VD David Westberg säger att immateriella rättigheter i allmänhet och patent i synnerhet är väldigt viktigt för Nanexas verksamhet. ”Genom de här två nya patentansökningarna förstärker vi skyddet kring PharmaShell® och dessutom ger de oss möjlighet att komma in på helt nya affärsområden med vårt drug delivery-system.”

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) 


Telefon: 0709 -42 83 03


E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.se

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal områden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca och Uppsala universitet.