Pressmeddelande

Uppsala 2018-11-15

 

 

Nanexa mottar ”Notice of Allowance” för sin amerikanska patentansökan

 

Det amerikanska patentverket har utfärdat en så kallad ”Notice of Allowance” i Nanexas amerikanska patentansökan rörande Bolagets drug delivery-system PharmaShell®. Notice of Allowance tillkännager att patentansökan nu anses vara i ett skick för godkännande. Processen pågår dock fortfarande så det är inte möjligt att i dagsläget förutse när patentet kommer bli godkänt.

Nanexas VD David Westberg kommenterar:

 Amerikanska patentverket har nu tillkännagivit att man anser Nanexas teknologi vara patenterbar. Detta är självfallet något som vi ser väldigt positivt på. Vi ser fram emot att i sinom tid erhålla ett godkänt patent på PharmaShell®-teknologin på den viktiga amerikanska marknaden, något som självklart är ett stort steg framåt för Nanexa.

 

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 – 42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com

 

Denna information är sådan information som Nanexa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november, 2018.

 

 

Om Nanexa AB (publ)

 

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell®som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.