Nanexa har utvecklat ett nytt skalmaterial baserat på det biokompatibla materialet titandioxid för drug delivery-systemet PharmaShell®

Utvecklingen av PharmaShell®har nu resulterat i ett nytt högintressant skalmaterial med kompletterande egenskaper till Nanexas redan utvecklade skalmaterial. Skalmaterialet består av det biokompatibla materialet titandioxid och kan användas för tillverkningen av PharmaShell®. I vissa tillämpningsområden kan det vara fördelaktigt att använda titandioxid varför det är ett stort steg framåt för PharmaShell®. Titandioxid är ett välkänt biokompatibelt material, och PharmaShell kan nu tillverkas med både aluminiumoxid och titandioxid.

Den nya titandioxidytan som är verifierad in-vitro, skyddas inom Nanexas befintliga patentportfölj och med den nya tekniken vidgas möjligheterna för PharmaShell®. Detta ger Nanexa förutsättningen att erbjuda nuvarande och framtida partners större möjligheter att skräddarsy lösningar för drug delivery utifrån specifika önskemål.

Nanexas VD David Westberg är nöjd med utvecklingen – ”Nanexa har arbetat länge med att ta fram en process för att använda titandioxid i drug delivery-systemet PharmaShell®. Nu när processen är verifierad öppnar sig nya affärsmöjligheter. Ett av Nanexas mål är att kunna erbjuda ett anpassningsbart drug delivery-system med PharmaShell® och jag vet att titandioxidskalet kommer tilltala många av våra potentiella kunder.”

Bolaget bedömer att det nya skalmaterialet för PharmaShell® kommer att öka möjligheterna till affärer och öppna för nya tillämpningsområden.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) 

Telefon: 0709 -42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se 
www.nanexa.se 

Om Nanexa AB (publ)
Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal områden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca och Uppsala universitet.