Patentet med titeln ”Polymeric protective layer” och ansökningsnummer 13/824,398 omfattar produkten, metoden för tillverkning av produkten samt dess användande. Patentet innebär ett skydd minst till och med 2030. Notice of Allowance innebär i korthet att USPTO kommer att godkänna bolagets patentansökan. Innan slutgiltigt patent kan meddelas kvarstår dock några få administrativa åtgärder.

VD David Westberg kommenterar.

”Nanexas antifungiella beläggning skapar ett skydd mot svampinväxt i materialet. Detta utan frisättning av aktiv antimikrobiell substans, vilket ger medicinska implantat en längre livslängd. Nu när patentansökan för den antifungiella beläggning formellt godkänns i USA har vi uppnått ett viktigt delmål för kommersialiseringen av teknologin.  Utöver USA-patentet har vi också en ansökan under granskning hos Europapatentverket.”

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) 


Telefon: 0709 -42 83 03


E-post: david.westberg@nanexa.se 

www.nanexa.se 

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal områden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca, Uppsala universitet och Karolinska Institutet.