Nyhetsbrev

Uppsala 2018-07-26

Nanexa presenterade PharmaShell®på Controlled Release Society annual meeting i New York 22-24 juli.

Nanexa deltog i och presenterade företagets drug delivery-plattform PharmaShell®på det årliga mötet som Controlled Release Society anordnar. Konferensen är en av de större internationella konferenser som fokuserar på kontrollerad frisättning av läkemedel, dvs precis det område Nanexa är verksamt inom. Flertalet av de globala bolagen var närvarande med representanter och som sponsorer av detta för branschen viktiga möte.

 

Nanexas VD David Westberg kommenterar:

Det är viktigt för oss som litet bolag att få möjligheten delta i detta internationella forum och presentera PharmaShell®teknologin för den publik som denna vetenskapliga konferens samlar. Vi får här möjligheten att träffa forskare som är direkt inblandade i utvecklingsprojekt från både akademin och från de stora bolagen.

Förutom att presentationen mottogs mycket väl fick vi också ett kvitto på att det finns ett stort fokus på att förbättra läkemedel för cancerbehandling genom att kontrollera frisättningen, vilket stödjer vår strategi i det produktprojekt vi startat.

 

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)
Telefon: 0709 – 42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se
www.nanexa.com

 

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell®som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.