Nyhetsbrev

Uppsala 2019-05-07

 

Nanexa publicerar artikel om PharmaShell® i internationell vetenskaplig tidskrift

Nanexa har tillsammans med AstraZeneca publicerat en vetenskaplig artikel i den vetenskapliga tidskriften European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. I artikeln presenteras resultat från olika studier som visar möjligheterna att skapa långa depåberedningar med styrd frisättning av läkemedel med hjälp av PharmaShell®. Artikeln har titeln “Nanoshells Prepared by Atomic Layer Deposition – Long Acting Depots of Indomethacin”, och sammandrag går att hitta på webadressen https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2019.04.019

 

Nanexas VD David Westberg kommenterar:

Jag har tidigare kommunicerat att vårt samarbete med AstraZeneca är inne i en spännande fas och denna publicering är ett led i det samarbetet. Det är viktigt för oss att få ut information om PharmaShell®på olika sätt och vi vet att information från vetenskapliga artiklar är förtroendeskapande. Genom publikationen i en för branschen relevant tidskrift når vi också ut till personer i ledande befattningar på läkemedelsföretagens utvecklingsavdelningar, något som kan ge stora fördelar.

 

Artikeln har genomgått det vanliga peer review-förfarandet som gäller för vetenskapliga artiklar och att vi passerat det nålsögat ger i mina ögon ett ytterligare bevis för PharmaShell®-teknologins unika potential.

 

 

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 – 42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com