Nanexa AB registrerar varumärket ”PharmaShell” vid OHIM, EU myndigheten ”Kontoret för Harmonisering i den inre marknaden”.