Stoppdag hos Euroclear i BTA är den 1 juli 2016 och de nya aktierna beräknas vara utbokade till VP-konton och depåer omkring den 5 juli 2016. Totalt emitteras 2 535 765 aktier i emissionen. Emissionen har registrerats hos Bolagsverket. Antalet aktier efter emissionen uppgår till 7 609 054 stycken. Aktiekapitalet uppgår till 984 774,10 kronor efter emission.

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) 


Telefon: 0709 -42 83 03


E-post: david.westberg@nanexa.se 

www.nanexa.se 

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal områden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca och Karolinska Institutet.