Nanexa har under våren skalat upp PharmaShell®-processen och kan nu producera tio gånger mer material än i tidigare laboratorieskala. Under denna uppskalning har vi infört en process som är lättare att automatisera. Vi bedömer att vidare uppskalning till kommersiell produktionsprocess kommer kunna ske förhållandevis enkelt när det behovet uppstår. Läkemedelsbolag har utryckt önskemål att se resultat från uppskalning och nuvarande skala är fullt tillräcklig för att utföra mer omfattande prekliniska och kliniska studier. Nanexas VD David Westberg kommenterar: ”Under mina kontakter med läkemedelsföretag har en återkommande fråga varit vår möjlighet att skala upp PharmaShell®-processen. Vi har själva varit trygga i förvissningen om att uppskalningen är möjlig och nu har det också visats. Detta innebär klara marknadsföringsfördelar och större möjligheter att genomföra omfattande studier.”

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)
Telefon: 0709 – 42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se
www.nanexa.se