Pressmeddelande

Uppsala 2018-12-17

 

Nanexa skriver ytterligare samarbetsavtal för utvärdering av PharmaShell®

Ett svenskt biotechbolag har idag skrivit avtal med Nanexa om att utvärdera PharmaShell®som drug delivery-teknologi för en specific substans men också som drug delivery-plattform för biotechbolagets utvecklingsportfölj. Utvärderingen regleras av ett ”Material Transfer and Feasibility study agreement” och startar inom kort.

Utvärderingsarbetet inleds med in vitro-studier och planer finns att ta formuleringen vidare in i prekliniska djurförsök. Om utvärderingen faller väl ut kommer resultaten ligga till grund för förhandling om ett utökat kommersiellt avtal rörande PharmaShell®.

I det nu överenskomna samarbetet erhåller Nanexa överenskomna mindre betalningar vid leverans av in vitro-resultat samt vid leverans av material till en in vivo-studie. Det svenska biotechbolaget som Nanexa tecknat avtal med bekostar även in vivo-studiensom planeras inom ramen för utvärderingen.

 

Nanexas VD David Westberg kommenterar:

Det är väldigt roligt att detta framåtriktade biotechbolag valt att utvärdera Nanexas teknologi PharmaShell®som en möjlig plattform för deras läkemedelsutveckling. Jag bedömer att bolaget har en mycket intressant utvecklingsportfölj och ser att PharmaShell®-teknologin kan passa mycket väl in i den målsättning bolaget har.

 Extra glädjande är att vi sedan i fredagskväll slutit avtal med inte mindre än tre bolag för att utvärdera PharmaShell®(se tidigare pressmeddelanden under dagen). Jag har redan tidigare kommunicerat att vi haft ett antal pågående diskussioner och att nu tre av dessa signerats i stort sett samma dag är fantastiskt och ett stort steg för Nanexa. Vi kommer gå in i 2019 i en helt ny situation med flera spännande möjligheter i dessa partnersamarbeten med möjlighet till förlängning in i skarp produktutveckling.

 

 

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 – 42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com

 

Denna information är sådan information som Nanexa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december, 2018.

 

Om Nanexa AB (publ)

 

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell®som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.