Uppsala 2019-11-19

 

Nanexa tecknar avtal med amerikanskt läkemedelsbolag för utvärdering av PharmaShell®

 

Nanexa har idag signerat ett Material Transfer and Feasibility study Agreement med ett icke-namngivet globalt läkemedelsföretag lokaliserat i USA och dotterbolag till ett globalt japanskt läkemedelsföretag. Företaget driver ett projekt i syfte att vidareutveckla en av sina nya tablettprodukter och skapa ett injicerbart läkemedel som ska frisätta aktiv substans under fyra veckor. Målet med det nu undertecknade avtalet är att företaget ska genomföra en initial utvärdering av PharmaShell®  som drug delivery-system för denna produkt.

Avtalet reglerar bland annat detaljer om vad som ska undersökas och klargörande om patenträttigheter samt även en fastlagd mindre ersättning som tillfaller Nanexa för denna utvärdering.

 

Företagets VD David Westberg kommenterar:

Det är riktigt glädjande att detta företag nu vill starta en utvärdering av PharmaShell® för ett av sina viktiga Life Cycle Management-projekt. Vi ser fram emot att påbörja det praktiska arbetet så snart som möjligt och att vi inom en snar framtid kan generera resultat som kan ligga till grund för ett potentiellt djupare och längre produktutvecklingsavtal.