Uppsala 2018-11-08

Nanexa träffade potentiella partners på BIO EUROPE i Köpenhamn 5-7 november

 

Nanexa deltog tidigare i veckan på den internationella och viktiga konferensen BIO EUROPE. Där hade vi ett flertal mycket givande möten med läkemedelsföretag som visade intresse för PharmaShell®-teknologin.

Bland det som intresserar företagen mest är vår möjlighet att styra frisättningen över lång tid och samtidigt erhålla en kontrollerad initial frisättning, något som är speciellt viktigt vid administrering av potenta läkemedel. Även vår möjlighet att formulera peptider väcker stort intresse.

 

 

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 – 42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com

 

Om Nanexa AB (publ)

 

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.