Baserat på de goda resultaten från den djurstudie med PharmaShell® som genomfördes under tredje kvartalet 2017 har Nanexa beslutat genomföra ytterligare en djurstudie. Den nya studien som just startats kommer även den studera depåeffekt av PharmaShell® men under avsevärt längre tid än den tidigare studien. Studien genomförs på Charles River Laboratories prekliniska enhet i Skottland.

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 – 42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.