Uppsala 2017-10-31

 

Nanexa uppmärksammas i tidningen Svensk Farmaci

 

Tidningen Svensk Farmaci publicerade nyligen en artikel om Nanexa och bolagets två senaste anställda som båda är apotekare. Artikeln publicerades i Nr 5, 2017 och går att läsa i nedanstående länk.

Svensk Farmaci Nr 5, 2017 s. 28-29

 

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 – 42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com

 

Om Nanexa AB (publ)

 

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.