Pressmeddelande Uppsala 2020-01-30

Nanexa utökar samarbetet med svenskt biotechbolag

 

I slutet av 2018 tecknade Nanexa ett ”Material Transfer Agreement” med ett svensktbiotechbolag för utvärdering av PharmaShell® teknologin med deras specifika läkemedelssubstans. Utvärderingen har hittills gett bra resultat och bolaget har nu beslutat att ta projektet vidare med aktiviteter för att optimera formuleringen. I detta förlängda samarbete kommer Nanexa tillverka prövningsmaterial som kommer utvärderas i en djurstudie i bolagets regi.

Nanexa erhåller en mindre betalning för det arbete som utförs. Djurstudien bekostas av biotechbolaget.

Företagets VD David Westberg kommenterar

Det är mycket glädjande att utvärderingen av PharmaShell® gett bra resultat i den av biotechbolaget redan utförda utvärderingen och att bolaget nu väljer att gå vidare med en optimerad formulering i ytterligare en djurstudie. Jag ser detta som ett naturligt steg mot ett mer omfattande produktutvecklingsavtal och klinisk utvärdering.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)Telefon: 0709 -42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar på utvecklingen av

PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor

potential inom ett flertal substanstyper och indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®

utvecklar Nanexa egna projekt och har samarbetsavtal med flera läkemedelsbolag, däribland

AstraZeneca.