Pressmeddelande

Uppsala 2019-01-02

Nanexas PharmaShell®-patent godkänt i USA

 

Amerikanska patentverket har godkänt Nanexas patentansökan avseende drug delivery-plattformen PharmaShell®.

Nanexa har utvecklat ett drug delivery system – PharmaShell® – för parenteral administrering av läkemedel. PharmaShell®möjliggör frisättning av läkemedel under en längre tid, från ett par veckor till riktigt långa depåtider på upp till ett år. Depåtiden kan, genom justeringar i tillverkningsprocessen av PharmaShell®, styras till önskad längd.

PharmaShells®egenskaper, med extremt hög så kallad drug load och möjlighet att styra den initiala frisättningen, gör den unik på marknaden. De nämnda egenskaperna är också efterfrågade av industrin för att skapa nya och mer effektiva läkemedel med möjlighet att begränsa läkemedlets biverkningar.

 Det amerikanska patentverket har godkänt Nanexas patentansökan den 1 januari 2019. Det nu godkända patentet täcker in själva produkten PharmaShell®samt metoden för dess tillverkning och formuleringar av PharmaShell®-belagda läkemedel. Det godkända patentet har patentnummer US 10166198.

 

Företagets VD David Westberg kommenterar:

Det är med stor tillfredsställelse jag nu kan konstatera att PharmaShell®-patentet är godkänt i USA. Vi har hela tiden känt oss trygga i vår patentsituation, men det betyder ändå mycket att få det bekräftat av det amerikanska patentverket. USA är vår största marknad och nu när vi har ett godkänt patent hamnar vi i en mer intressant position i diskussioner med potentiella partners.

 

Vägen från inlämnande av en patentansökan till ett godkänt patent är lång och jag är glad att vi i våras tog beslutet att skynda på processen genom att följa den så kallade ”Track 1”-rutinen hos amerikanska patentverket. Att vi tog initiativ till personlig intervju med granskaren i USA betydde troligtvis också mycket för att skynda på godkännandeprocessen.

 

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 -42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com

 

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell®som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.