Pressmeddelande

Uppsala 2019-05-29

 

Nanexas samarbete går in i ny fas

 

Det Svenska läkemedelsbolaget som startade utvärdering av Nanexas drug delivery plattform PharmaShell har nu beslutat att gå vidare och utöka utvärderingen av PharmaShell® som drug deliveryplattform för ett av deras produktprojekt.

Utvärderingen som startade i januari har gett lovande resultat och arbetet i den nya fasen går nu in mot att styra frisättningen mot en specifik målbild för den tänkta produkten. Även denna fas inkluderar en in-vitro utvärdering som planeras följas upp av ytterligare en in-vivo studie.

I det nu överenskomna samarbetet som regleras av samma ”Material Transfer and Feasibility study agreement”  som signerades den 17/12, 2018 erhåller Nanexa överenskomna mindre betalningar vid leverans av in vitro-resultat samt vid leverans av material till en in vivo-studie. Det svenska läkemedelsbolaget som Nanexa tecknat avtal med bekostar även den in vivo-studie som planeras inom ramen för utvärderingen.

 

Nanexas VD David Westberg kommenterar:

Samarbetet och utvärderingen av PharmaShell®har gått helt enligt planerna. Det är därför glädjande att vår samarbetspartner vill gå vidare med ett mer specifikt uppdrag som tar oss närmare en möjlig produktkandidat och ett potentiellt långsiktigt samarbete. 

 

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709-42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com

 

Denna information är sådan information som Nanexa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj, 2019.

 

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell®som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.