Pressmeddelande

 

Uppsala 2019-09-18

 

Nanexas utvidgar samarbetet med globalt animal health-bolag

 

Det globala animal health-bolaget som startade utvärdering av PharmaShell®i början av året har nu beslutat sig för att förlänga och utvidga utvärderingen. Denna fortsättning regleras av samma avtal som tecknades med bolaget i december 2018. Utvärderingen syftar till att studera PharmaShell®-baserade depåberedningar med tre olika aktiva läkemedelssubstanser i laboratoriemiljö samt i djurstudier. Resultaten kommer ligga till grund för eventuellt fortsatt produktutveckling och ut-licensiering av PharmaShell®-teknologin.

Bolaget bekostar studierna i sin helhet. Nanexa erhåller en mindre ersättning för det arbete som genomförs.

 

Företagets VD David Westberg kommenterar:

Den initiala utvärderingen av PharmaShell®med bolagets aktiva substanser har fallit väl ut. Det är därför roligt att de nu vill gå vidare i sin utvärdering av vår drug delivery-plattform PharmaShell®. Dels med de två substanser vi redan arbetat med men också med tillägget av en helt ny substans. Med denna utökade utvärdering närmar vi oss möjligheten att gå in i ett mer omfattande samarbete. 

 

 

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 -42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com

 

 

 

Om Nanexa AB (publ)

 

Nanexa AB är ett drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell®som ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.