Uppsala 2017-11-06

 

Ny djurstudie visar ytterligare fördelar med PharmaShell®

 

I Nanexas pågående djurstudie har de första resultaten visat att en vidareutveckling av PharmaShell® teknologin minskar den initiala koncentrationstoppen avsevärt.

 

I Nanexas tidigare djurstudie visades att plasmakoncentrationen av läkemedel hos försöksdjuren efter en initialt högre koncentrationstopp kunde hållas på konstant nivå under de tre veckor som studien pågick. Den initiala toppen kan vara av fördel i vissa sjukdomsbehandlingar medan det i andra fall däremot är önskvärt att minimera den för att direkt nå en jämn läkemedelskonkoncentration i blodet.

För att möta detta behov har Nanexa vidareutvecklat PharmaShell® och de första djurstudieresultaten med de optimerade PharmaShell®-skalen visar att den initiala koncentrationstoppen sänkts med hela 85%.

Företagets VD David Westberg kommenterar

”De här resultaten är viktiga för oss. Det visar att vi på ett kontrollerat sätt kan styra plasmaprofilen av läkemedel i blodet genom att variera vissa egenskaper hos PharmaShell®. Vi kan på så sätt tillmötesgå de behov som läkemedelsbolagen ser för att optimera behandlingseffekten i deras produktutvecklingsprojekt.

Läkemedelsbolagen har specifikt efterfrågat drug delivery-system som kan minimera den initiala koncentrationstoppen efter administering och med våra nya studieresultat hoppas jag att intresset för PharmaShell® kommer ökas ytterligare. Jag ser också med tillförsikt fram emot fler resultat från samma djurstudie och ytterligare djurstudier är också planerade inom den närmaste framtiden.”

 

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 -42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com

 

Denna information är sådan information som Nanexa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november, 2017.

 

Om Nanexa AB (publ)

 

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.