Uppsala 2018-01-29

 

Nya djurstudieresultat visar på möjligheter för långa depåer med PharmaShell®

 

Nanexa har nu erhållit resultat från en PK-studie* i råtta där flera doser av en läkemedelssubstans belagd med PharmaShell® av olika skaltjocklekar har undersökts.

Från en föregående djurstudie drogs slutsatsen att depåfunktionen hos PharmaShell® varade längre är de tre veckor som den studien pågick. Syftet med djurstudien vi nu fått resultat från var att se hur länge vi kunde upprätthålla en depå med stabil läkemedelsfrisättning i försöksdjuren genom att ta blodprover under tre månader.

Resultaten visar att vi lyckades styra depålängderna mellan 6 veckor och minst tre månader, som var studiens längd. Beräkningar utifrån studieresultaten indikerar även att de längsta depåerna i studien kan bibehållas i upp till ett år.

 

Nanexas VD David Westberg kommenterar:

”Med de djurstudier vi utfört under 2017 och i början av 2018 har vi nu visat att vi har full frihet att designa läkemedelsdepåer med PharmaShell®. Vi har möjlighet att styra ’bursteffekten’ (den initiala halten av läkemedel som frisätts), längden på depåerna, från korta depåer till riktigt långa, samt halten läkemedel i blodet under depåtiden. Genom dessa resultat ser vi att PharmaShell® är en väldigt flexibel drug delivery-plattform som öppnar för en mängd olika tillämpningar, vilket så klart är en stor fördel i våra samtal med läkemedelsföretag.

 Djurstudieresultaten är också viktiga och högst användbara för vårt egna projekt för att vägleda oss i valet av onkologisk indikation samt läkemedel.”

 

Denna information är sådan information som Nanexa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari, 2018.

 

 

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 – 42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com

 

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.

 

*En farmakokinetisk studie (PK-studie) är en studie av hur en läkemedelssubstans påverkas vid administrering till en levande organism. I en farmakokinetisk studie följs vanligtvis läkemedelssubstansen genom att ta blodprover från organismen vid ett flertal tidpunkter för att kunna mäta halten av den.