Uppsala 2018-05-31

Nya positiva resultat från djurstudie

Nanexa har erhållit resultat från en veckolång djurstudie som genomförts under maj månad. Studien gjordes på råttor som injicerades subkutant med ett modelläkemedel som försetts med en vidareutveckling av Nanexas drug delivery-system PharmaShell®.

De nya resultaten visar på intressanta och positiva egenskaper hos PharmaShell® under den första tiden efter administrering.

 

Nanexas VD David Westberg kommenterar:

Med de nya djurstudieresultaten får vi ytterligare bekräftat att PharmaShell® är ett drug delivery-system med helt unika egenskaper. Vi har möjlighet att styra flera parametrar som är viktiga för att skapa effektiva och säkra läkemedel. Egenskaperna hos PharmaShell® som studien påvisat är också värdefulla för läkemedelsprojektet inriktat mot onkologi som vi ska driva i egen regi.

Jag ser med tillförsikt fram emot att kommunicera de nya resultaten med de läkemedelsföretag vi har kontakt med.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)
Telefon: 0709 – 42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se
www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.