Nyhetsbrev

Uppsala 2018-11-20

 

 

Nya positiva studieresultat med PharmaShell®

 

En nyss avslutad djurstudie där PharmaShell®-belagda läkemedelspartiklar administrerats på olika sätt har givit positiva resultat som visar att användningen av PharmaShell® är mycket flexibel. Vi har bl.a. erhållit resultat som visar att vi kan administrera en hög dos läkemedel i liten injektionsvolym med bibehållen lång frisättning av läkemedel. Detta är en stor fördel vid utveckling av långa depåberedningar.

Vi har också visat på möjligheten att dela upp en dos på flera injektionsställen och fortfarande erhålla samma kontroll på frisättningen av läkemedel till blodet. Vidare visade vi i denna studie att vi kan administrera PharmaShell®intramuskulärt och att det som väntat gav en något snabbare frisättning än vid subkutan administrering.

 

Nanexas VD David Westberg kommenterar:

Dessa resultat var väntade och hjälper oss bygga den prekliniska resultatbanken som visar hur PharmaShell®fungerar i olika situationer. Detta är viktigt, inte minst i kontakt med de stora läkemedelsbolagen.

 

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 – 42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com

 

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell®som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.