Nyheter

Nanexa lämnar in två nya patentansökningar

20 april, 2020

Nanexa förstärker sin patentportfölj med ytterligare två patentansökningar. Ansökningarna lämnades in till det brittiska patentverket (UK Patent Office) den 17 april 2020. Inom prioritetsåret finns möjlighet att följa upp de brittiska patentansökningarna med internationella ansökningar (PCT-ansökningar),

Läs mer

Corona-situationen påverkar än så länge inte Nanexas arbete

20 mars, 2020

Nanexa har vidtagit de försiktighetsåtgärder som vi bedömer behövs för att säkerställa att arbetet påverkas så lite som möjligt av virusutbrottet. De personer i organisationen som har arbetsuppgifter som kan utföras från hemmet arbetar hemma men laboratoriepersonalen är på plats.

Läs mer

Ledande personer i Nanexa tecknar sina andelar i nuvarande företrädesemission

24 februari, 2020

Idag meddelas att läkemedelsbolaget Nanexas VD David Westberg samt styrelseledamöter tecknar sina andelar i den pågående företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknas fram till och med den 25 februari.

För mer information kontakta:
David Westberg – 

Läs mer

Goda resultat i studie med peptider

20 februari, 2020

Nanexa har tillsammans med ett av de bolag som utför utvärdering av PharmaShell®nu erhållit positiva resultat i en djurstudie där PharmaShell® använts för att formulera peptider. I studien utvärderades två olika varianter av PharmaShell® och resultaten från studien visade som väntat att vi kraftigt förlänger frisättningen av peptid och att den initiala frisättningen begränsats markant.

Läs mer

Nanexa rekryterar CFO

28 januari, 2020

Nanexa har rekryterat Björn Svanström som Chief Financial Officer (CFO) i bolaget. Björn har lång erfarenhet inom ekonomi, finans och kapitalmarknaden, från roller bland annat som rådgivare inom corporate finance,

Läs mer

Nanexas VD David Westberg kommenterar och summerar 2019.

15 januari, 2020

I april förra året kommunicerade jag i ett nyhetsbrev att 2019 hade inletts på bästa möjliga sätt, och nu kan jag glädjande nog konstatera att även fortsättningen på året förlöpte i samma positiva anda.

Läs mer

Nanexa presenterar pRedeye Life Science Day, 19 november 2019

14 november, 2019

Den 19 november kl. 15:25 presenterar VD David Westberg den senaste utvecklingen i bolaget p ROOTS @ Downtown Camper by Scandic, Drottninggatan 28, Stockholm. Presentationen lives nds och kan f ljas p https://www.redeye.se/live/ls-day- 2019,

Läs mer

Nanexa deltar med investerarpresentation hos ProHearings 2019-10-25

22 oktober, 2019

Fredag 25 oktober deltar Nanexa hos ProHearings, ger en investerarpresentation och svarar på frågor i en modererad frågestund efter presentationen.

Presentation och frågestund sänds live via länk på www.prohearings.com,

Läs mer

Nanexa har lämnat in en ny patentansökan

2 juli, 2019

Nanexa stärker upp sin patentportfölj med ytterligare en patentansökan inom ramen för Bolagets drug delivery-plattform PharmaShell®. Ansökan inlämnades till det brittiska patentverket (UK Patent Office) den 28 juni 2019.

Läs mer

Lovande resultat med PharmaShell®-belagt protein

3 juni, 2019

Nanexa har genomfört försök där ett aktivt protein belagts med PharmaShell®-skal. I försöken som utfördes på Nanexas utvecklingslaboratorium i Uppsala ser vi att vi som väntat erhåller en långsam och kontrollerad frisättning av proteinet.

Läs mer

Nanexa publicerar artikel om PharmaShell® i internationell vetenskaplig tidskrift

7 maj, 2019

Nanexa har tillsammans med AstraZeneca publicerat en vetenskaplig artikel i den vetenskapliga tidskriften European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. I artikeln presenteras resultat från olika studier som visar möjligheterna att skapa långa depåberedningar med styrd frisättning av läkemedel med hjälp av PharmaShell®.

Läs mer

Nanexa har haft en bra start på året

15 april, 2019

Första kvartalet av 2019 har varit ett intensivt kvartal för oss på Nanexa. I och med de tre avtalen vi skrev i slutet av föregående år har vi varit fullt upptagna med att leverera i de samarbetena.

Läs mer

Delar av Nanexas styrelse och VD tecknar aktier

30 januari, 2019

Delar av Bolagets styrelse och VD kommer tillsammans teckna 40 000 stycken aktier med stöd av teckningsoptioner (TO1). Teckningsoptionerna emitterades i samband med Nanexas f retr desemission av units under Q4 2017 och förfaller till inlösen under perioden 21 januari – 2 februari.

Läs mer

Nya prekliniska resultat optimala för NEX-18 projektet

16 januari, 2019

Nanexa har i dagarna erhållit resultat från en preklinisk farmakokinetisk studie (en så kallad PK-studie) i råtta med sitt drug delivery-system PharmaShell®. Denna gång har PharmaShell-skalen designats för att ge en kortare frisättning,

Läs mer

Nanexa investerar för att möta ökad efterfrågan

7 januari, 2019

Nanexa har lagt en order på ytterligare en reaktor för Atomic Layer Deposition (ALD) från det finska bolaget Picosun. Picosun tillverkar kommersiella ALD-reaktorer och Nanexas två tidigare ALD-reaktorer är också inköpta från dem.

Läs mer

Nya positiva studieresultat med PharmaShell®

20 november, 2018

En nyss avslutad djurstudie där PharmaShell®-belagda läkemedelspartiklar administrerats på olika sätt har givit positiva resultat som visar att användningen av PharmaShell® är mycket flexibel. Vi har bl.a.

Läs mer

Nanexas presentation från Aktiedagen i Stockholm den 23 oktober

24 oktober, 2018

Nu finns videoinspelningen från Nanexas presentation på Aktiedagen i Stockholm den 23 oktober 2018 publicerad. Bolagets VD David Westberg presenterar och filmklippet kan ses nedan.

https://www.youtube.com/watch?v=0wMFYxXRwJg&feature=youtu.be

För mer information kontakta:
David Westberg – VD,

Läs mer

Nanexa presenterade PharmaShell®på Partnership Opportunities in Drug Development (PODD) i Boston.

22 oktober, 2018

Nanexa deltog som technology sponsor på konferensen PODD i Boston under förra veckan. En konferens som fokuserar på drug delivery och med deltagare från många av de stora globala läkemedelsföretagen.

Läs mer

Viktigt steg framåt för Nanexas patentansökan i USA

31 augusti, 2018

Nanexas patentansökan för drug delivery-systemet PharmaShell® har nu kommit in i en mer aktiv fas i USA. Dels med det föreläggande från patentverket som erhölls den 23 maj och dels med ett möte med Nanexas patentexperter och det amerikanska patentverket (USPTO) i Washington DC den 26 juli,

Läs mer

Nanexa presenterade PharmaShell® på Controlled Release Society annual meeting i New York 22-24 juli.

26 juli, 2018

Nanexa deltog i och presenterade företagets drug delivery-plattform PharmaShell®på det årliga mötet som Controlled Release Society anordnar. Konferensen är en av de större internationella konferenser som fokuserar på kontrollerad frisättning av läkemedel,

Läs mer

Nanexa har levererat ytbehandlade sensorer till ny kund i USA.

19 juli, 2018

Nanexa har ytbehandlat sensorer för detektion av radioaktiva isotoper av ädelgasen xenon till det Amerikanska bolaget Teledyne Brown Engineering, Inc. Sensorerna är nyckelkomponenter i en utrustning framtagen för att kunna detektera kärnvapendetonationer även om de utförs långt under markytan.

Läs mer

Ytterligare kommersiella kontakter tagna på 2018 BIO International Convention i Boston

11 juni, 2018

Nanexa deltog förra veckan (4-7 juni) i 2018 BIO International Convention i Boston. Ett globalt möte med fokus på att bygga kontakter mellan företag inom läkemedelsbranschen och att presentera nyheter inom densamma.

Läs mer

Nya positiva resultat från djurstudie

31 maj, 2018

Nanexa har erhållit resultat från en veckolång djurstudie som genomförts under maj månad. Studien gjordes på råttor som injicerades subkutant med ett modelläkemedel som försetts med en vidareutveckling av Nanexas drug delivery-system PharmaShell®.

Läs mer

Nanexa förstärker med Advisory Board inom onkologi

23 januari, 2018

Nanexa har identifierat onkologiområdet som särskilt intressant och siktar på att under första halvåret 2018 fatta ett inriktningsbeslut för ett eget produktprojekt inom området. I syfte att staka ut vägen för Nanexas egna produktprojekt har Bolaget samlat ett Advisory Board med djupa kunskaper inom onkologiområdet.

Läs mer

Nanexas presentation från Stora Aktiedagen 2017 i Stockholm

14 november, 2017

Nu finns videoinspelningen från Nanexas presentation på Stora Aktiedagen 13 november 2017 i Stockholm publicerad.

Grundare och insynspersoner tecknar sig för ytterligare aktier i Nanexa

Grundarna och insynspersonerna Mårten Rooth och Anders Johansson har sålt av en del av överskottet av sina uniträtter (Nanexa UR).

Nanexa deltar på Stora Aktiedagen den 13 november 2017 i Stockholm

10 november, 2017

Nanexa finns representerade på Stora Aktiedagen i Stockholm på måndag den 13 november.

Nanexa uppmärksammas i tidningen Svensk Farmaci

31 oktober, 2017

Nanexa uppmärksammas i tidningen Svensk Farmaci

Tidningen Svensk Farmaci publicerade nyligen en artikel om Nanexa och bolagets två senaste anställda som båda är apotekare.

Nanexa breddar affärsmöjligheterna med eget produktprojekt inom onkologiområdet.

27 oktober, 2017

Måndagens stämmobeslut att gå vidare med den av styrelsen föreslagna nyemissionen skapar de

finansiella möjligheterna för bolaget att påbörja och driva ett produktprojekt i egen regi.

Nanexa undersöker PharmaShell® i ny djurstudie

9 oktober, 2017

Baserat på de goda resultaten från den djurstudie med PharmaShell® som genomfördes under tredje kvartalet 2017 har Nanexa beslutat genomföra ytterligare en djurstudie.

Nanexas gasbarriär i rampljuset

28 september, 2017

Nanexas gasbarriär i rampljuset

I en artikel skriven av TT och publicerad i ett flertal dagstidningar, beskrivs hur Sauna-systemet används för att upptäcka om underjordiska kärnvapentester har utförts, något som är synnerligen aktuellt i dessa tider.

Nanexa kallar till årsstämma

15 maj, 2017

Aktieägarna i

Nanexa AB (publ)

kallas härmed till årsstämma i Nanexa AB (publ), 556833-0285, måndagen den 12 juni 2017, klockan 17.00 på Uppsala Business Park,

Läs mer

Nanexa erhåller patentgodkännande i USA

3 maj, 2017

Patentet med titeln ”Polymeric protective layer” – bolagets antifungiella yta, har nu formellt godkänts i USA. Patentet har tilldelats patentnummer US 9,629,946 och omfattar produkten, metoden för tillverkning av produkten samt dess användande.

Läs mer

Nanexa installerar ny utrustning för uppskalning av processer och nyanställer

24 mars, 2017

Nanexa AB (publ) har nu installerat en pilotskaleanläggning för Atomic Layer Deposition (ALD) i sina lokaler i Uppsala. Pilotskaleanläggningen består av en ny ALD-reaktor som har större kapacitet än den reaktor som redan tidigare finns installerad.

Läs mer

Nanexa deltar i två konferenser under mars

13 mars, 2017

Nanexa besöker två internationella konferenser den närmaste tiden.

Nanexa nyanställer och förstärker sin nyckelkompetens

3 oktober, 2016

Nanexa breddar sin interna kompetens genom att anställa Joel Hellrup, doktor i farmaci, till sin utvecklingsavdelning. Joel som just disputerat från Uppsala universitet inom området nanokompositioner för läkemedel kommer ansvara för och arbeta med formuleringsutveckling inom ramen för Nanexas drug delivery-plattform PharmaShell®.

Läs mer

Nanexa AB (publ) beviljas tillväxtlån om 5,7 MSEK från ALMI

27 september, 2016

ALMI har beslutat att stödja Nanexa med ett tillväxtlån om 5,7 MSEK. Detta med syfte att möjliggöra investeringar i utrustning för att skala upp processen för PharmaShell®samt annan utrustning för att effektivisera utvecklingsarbetet.

Läs mer

Kvittar garantiersättning mot nyemitterade aktier

18 juli, 2016

Nanexa AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier till ett antal garanter i bolagets företrädesemission som genomfördes i april och maj 2016. Detta stärker Nanexas likviditet med 128 000 kronor.

Nanexa breddar PharmaShell® för att möta önskemål från läkemedelsindustrin

5 juli, 2016

Nanexa har utvecklat ett nytt skalmaterial baserat på det biokompatibla materialet titandioxid för drug delivery-systemet PharmaShell®

Utvecklingen av PharmaShell®har nu resulterat i ett nytt högintressant skalmaterial med kompletterande egenskaper till Nanexas redan utvecklade skalmaterial.

Läs mer

Sista dag för handel med BTA

22 juni, 2016

Nanexa AB (publ) har under maj 2016 genomfört en företrädesemission som inbringade 20,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 29 juni 2016.

Lämnar in två nya patentansökningar

5 april, 2016

Nanexa förstärker sin patentportfölj med ytterligare två patentansökningar som lämnas in till det Europeiska patentverket, EPO. Båda patentansökningarna gäller nya produkter och metoder som är kopplade till Nanexas drug delivery-system PharmaShell®.

Positiva resultat i djurstudie

8 mars, 2016

Nanexas drug delivery-system PharmaShell ® har i bolagets första djurstudie visat sig väsentligt kunna påverka både halveringstid och maximal koncentration av läkemedel. Resultaten är viktiga i diskussioner med potentiella partners.

Tar hem order från ny amerikansk kund

4 november, 2015

Ordern avser ytbeläggning på sensorer som används för detektion av radioaktiva ädelgasisotoper. Sensorernas uppgift är att upptäcka om det skett underjordiska kärnvapensprängningar och Nanexas gasbarriär ökar sensorernas prestanda och tillförlitlighet.

Läs mer

Nanexa och Uppsala universitets samarbete belönas med bidrag

19 augusti, 2015

Universitetslektor Denny Mahlin, institutionen för farmaci, Uppsala universitet, har inom ramen för det VINNOVA-finansierade programmet "Verifiering för samverkan" vid Uppsala universitet erhållit bidrag för samverkan med Nanexa. 

Läs mer