Uppsala 2018-10-11

Positiva resultat i feasibility studie leder till breddat samarbete

AstraZeneca har genomfört en feasibility studie i syfte att studera specifika egenskaper av Nanexas drug delivery-plattform PharmaShell®. Studieresultaten har bedömts så positiva att AstraZeneca valt att bredda sitt samarbete med Nanexa. Ytterligare intressnata substanser kommer att att utvärderas i kombination med PharmaShell®. Bolagen siktar på att inom detta nya breddade samarbete generera resultat som kommer att ligga till grund för diskussioner om mer specifika produktprojekt med PharmaShell®.

Nanexas VD David Westberg kommenterar:

Som jag tidigare informerat om i kvartalsrapporter har samarbetet med AstraZeneca gått in i en mycket intressant fas. AstraZeneca har nu genomfört en första djurstudie vilket är en väldigt viktig milestone för Nanexa och viktigast av allt, har lett fram till att AstraZeneca breddar sitt samarbete med oss. Det är givetvis mycket glädjande och jag bedömer att denna fortsättning kan komma att bli väldigt givande.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 – 42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Denna information är sådan information som Nanexa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober, 2018.
Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.