Pressmeddelande  Uppsala 2019 03 19 Nanexa erhåller ”Notice of Allowance” för sin japanska patentansökan Det japanska patentverket har utfärdat en så kallad ”Notice of Allowance” i Nanexas japanska patentansökan rörande Bolagets drug delivery-plattform PharmaShell®. Notice of Allowance betyder att det japanska patentverket anser att patentansökan uppfyller de krav som kan ställas för att erhålla ett godkännande. Det går dock i dagsläget inte säga något om när patent kommer beviljas då processen fortfarande pågår.   Nanexas VD David Westberg kommenterar: Vi ser det japanska patentverkets tillkännagivande gällande patenterbarheten hos Nanexas teknologi som något väldigt positivt. Den japanska marknaden är viktig för läkemedelsbranschen och ett godkänt patent stärker oss i vår position när vi samtalar med nuvarande och framtida partners. För mer information kontakta: David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 – 42 83 03 E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com Om Nanexa AB (publ) Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell®som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.