Pressmeddelande

Uppsala 2020-03-23

  

Sista dag för handel med BTU och upptagande till handel av teckningsoptioner av serie TO2 i Nanexa AB

 

Företrädesemissionen i Nanexa AB har registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer att ersättas med vanliga aktier och teckningsoptioner av serie TO2. Sista dag för handel med BTU är den 26 mars 2020 och nya aktier och teckningsoptioner kommer att bokas in på respektive depå den 1 april 2020.

 

Information om betald tecknad units
Kortnamn: NANEXA BTU
ISIN-kod: SE0013774619
Sista handelsdag: 26 mars 2020

Information om teckningsoptioner av serie TO2
Kortnamn: NANEXA Teckningsoptioner av serie TO2
ISIN-kod: SE0013774593
Första handelsdag: 1 april 2020

 

Rådgivare

Erik Penser Bank AB agerar finansiell rådgivare till Nanexa i samband med Företrädesemissionen och Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 – 42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

 

Eller:

Björn Svanström – CFO, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0702 – 74 18 32

E-post: bjorn.svanstrom@nanexa.se

 

 

Om Nanexa AB (publ)

 

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal substanstyper och indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® utvecklar Nanexa egna projekt och har samarbetsavtal med flera läkemedelsbolag, däribland AstraZeneca.