Sista dag för handel med Nanexa BTU (betald tecknad unit) är fredagen den 15 december 2017 och stoppdagen är tisdagen den 19 december 2017.

På fredagen den 22 december 2017 inleds handeln med teckningsoptioner av serie TO1, vilka emitterades i samband med företrädesemissionen.

I företrädesemissionen, som tecknades till 110 %, gav bolaget ut units bestående av 3 812 527 aktier och lika många teckningsoptioner. Emissionen tillförde Nanexa cirka 22,9 MSEK före emissionskostnader. Bolagets aktiekapital efter emissionen uppgår till 1 480 267,26 SEK. Nanexas aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med ytterligare högst 493 422,50 SEK till 1 973 689,76 SEK.

Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i Nanexa BTU är den 15 december 2017. Stoppdagen är den 19 december 2017 och aktier och teckningsoptioner beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 21 december 2017. Handel i teckningsoptioner av serie TO1 inleds den 22 december 2017.

 

Teckningsoptioner av serie TO1  

Villkor:

1 teckningsoption ger rätt att teckna 1 ny aktie med 25 % rabatt mot volymvägd genomsnittskurs under prissättningsperioden 7 januari – 18 januari 2019. Dock ej lägre än Bolagets kvotvärde.

Teckning ska ske under perioden 21 januari till den 1 februari 2019.

CFI: RMXXXX

FISN: NANEXA/OTP RTS 20190201

ISIN: SE0010520452

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna återfinns i det IM som upprättades i samband med företrädesemissionen och som finns tillgängligt på Nanexas hemsida www.nanexa.com

 

Rådgivare

Göteborg Corporate Finance var finansiell rådgivare till bolaget i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information:

Nanexa AB (publ)

David Westberg, VD

Tel. 0709-42 83 03

E-mail: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com

 

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.