Pressmeddelande

Uppsala 2019-02-01

 

Sista dag för inlösen av option TO1 idag, fredag 1 februari

I dag den 1 februari 2019 är sista möjliga dag att anmäla teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner. Teckningstiden löper från den 21 januari till den 1 februari. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 5,99 kr per aktie. Kursen motsvarar sjuttiofem (75) procent av det volymvägda genomsnittet av kursen för Nanexas aktie under perioden 7 januari 2019 till den 18 januari 2019.

De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (Nanexa IA). Interimsaktierna beräknas omvandlas till riktiga aktier så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart under februari 2019. Ingen handel kommer att ske i interimsaktier på börsplatsen.

Vid eventuella frågor avseende Nanexas teckningsoptioner av serie TO1, vänligen kontakta Aqurat Fondkommission, telefon: 08-684 05 800, E-post: info@aqurat.se alternativt Göteborg Corporate Finance, telefon: 031-13 82 30, E-post: info@gcf.se.

 

Kortnamn: NANEXA TO 1 ISIN-Kod: SE0010520452

 

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 -42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com

 

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell®som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.