Sort MFN

6 maj, 2021

Delårsrapport Q1 2021

”Utvecklingen av Nanexa fortsätter och i början av kvartalet startade vi vårt andra egna produktprojekt, NEX-20. Valet av multipelt myelom som vår andra indikation passar bra tillsammans med myelodysplastiskt syndrom (MDS) i NEX-18 och skapar en intressant portfölj inom hematologisk cancer. Under 2021 har vi för avsikt att identifiera ytterligare ett projekt, NEX-21, där PharmaShell® kan skapa ytterligare en unik produkt med stor potential.” David Westberg, vd Nanexa AB.

3 maj, 2021

Nanexa publicerar årsredovisning för 2020

Nanexa AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2020 har offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.nanexa.com/finansiella-rapporter.

28 april, 2021

Nanexa startar klinisk studie för NEX-18

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget startat sin första kliniska studie med PharmaShell®, en fas I-studie i Nanexas produktprojekt NEX-18, vid Karolinska Universitetssjukhuset.

22 april, 2021

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NANEXA AB

Aktieägarna i Nanexa AB (publ), org.nr 556833–0285 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 24 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon fysisk sammankomst kommer således inte att hållas.

15 april, 2021

Nanexa tillkännager en andra investering från Applied Ventures

Den 17 december 2020 meddelade Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”) att Bolaget har ingått ett investeringsavtal med Applied Ventures, LLC (”Applied Ventures”), riskkapitalgrenen av Applied Materials, Inc., genom vilket Applied Ventures avser att investera upp till 3 miljoner USD i Nanexa under 2021 för att stödja Nanexas fortsatta utveckling och expansion. Den 12 januari 2021 emitterade Nanexa 686 492 aktier, motsvarande ett investeringsbelopp på 1 MUSD, och 3 558 278 teckningsoptioner av serien 2020/2021 (”Teckningsoptionerna”) till Applied Ventures. Teckningsoptionerna ger rätten, men inte skyldigheten, för Applied Ventures att teckna upp till 3 558 278 aktier i Nanexa under två utnyttjandeperioder, 1-15 april 2021 och 1-15 december 2021. Applied Ventures beslutar om hur många Teckningsoptioner som ska utnyttjas under varje teckningsperiod. Teckningskursen ska vara lika med VWAP under de tio handelsdagarna omedelbart före respektive teckningsperiod, minus tio procent. Under den första teckningsperioden, 1-15 april 2021, har Applied Ventures tecknat 480 879 aktier till en teckningskurs om 8,95 SEK per aktie, motsvarande 4,3 MSEK eller cirka 0,5 MUSD.

Page 1 of 36