Sort MFN

7 juli, 2021

EPO kommunicerar avsikt att godkänna Nanexas PharmaShell®-patent i Europa

Nanexa AB är glada att tillkännage att Europeiska patentverket (EPO) idag har kommunicerat att de avser bevilja ett europeiskt patent avseende Nanexas PharmaShell®-teknologi.

Nanexa tillförs cirka 126,7 MSEK genom fulltecknad företrädesemission

Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”), meddelar idag att nyemissionen av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 126,7 MSEK före transaktionskostnader (”Företrädesemissionen”) fulltecknades. Företrädesemissionen tecknades till cirka 16,6 procent med stöd av teckningsförbindelser. Utöver tecknande med stöd av teckningsförbindelser har cirka 40,2 procent tecknat sig med stöd av teckningsrätter och cirka 14,9 procent tecknat sig utan stöd av teckningsrätter. Resterande del av Företrädesemissionen tecknades genom garantiåtaganden lämnade av den befintlige aktieägaren Rutger Arnhult via M2 Capital Management samt av externa investerare innefattande bland annat Health Runner och Modelio Equity.

22 juni, 2021

Nanexa beviljas patent i Sydkorea

Nanexa AB (publ) meddelade idag att bolaget har beviljats patent i Sydkorea avseende PharmaShell®-belagda läkemedel.

18 juni, 2021

Nanexa AB: Tekniskt handelsstopp och rättelse avseende ISIN-kod för teckningsrätter och betald tecknad aktie (BTA)

Enligt börsmeddelande från Nasdaq tidigare idag har det skett en rättelse avseende ISIN-koder för teckningsrätter och betald tecknad aktie (BTA). Handeln i dessa instrument har stoppats och kommer att återupptas med nya ISIN på måndag den 21 juni.

14 juni, 2021

Nanexa bjuder in till webcast

Med anledning av Nanexas kommande företrädesemission bjuder bolaget in till webcast där vd David Westberg, styrelseordförande Göran Ando och finanschef Björn Svanström ger en uppdatering av Nanexa och syftet med emissionen.

Page 1 of 38