Sort MFN

9 maj, 2022

Kallelse till årsstämma i Nanexa AB

Aktieägarna i Nanexa AB (publ), org.nr 556833–0285 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 juni 2022, kl 14:00, på Uppsala Business Park, Rapsgatan 7, Uppsala.

28 april, 2022

Europeiska patentverket har godkänt Nanexas PharmaShell®-patent

Nanexa AB (publ) meddelar idag att det europeiska patentverket (EPO) har godkänt bolagets patentansökan avseende drug delivery-systemet PharmaShell®. Patentskyddet omfattar metoden för tillverkning av PharmaShell och produkter tillverkade genom metoden.

20 april, 2022

Nanexa publicerar årsredovisning för 2021

Nanexa AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.nanexa.com/finansiella-rapporter.

”Under 2021 startade vi den första kliniska studien med en PharmaShell®-formulerad produkt,

Läs mer

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-mars 2022

Positiv utveckling i produktprojekten och i patentportföljen

19 april, 2022

Inbjudan till presentation av Nanexas Q1-rapport för 2022

Nanexa AB (publ) offentliggör imorgon, den 20 april 2022, sin rapport för första kvartalet 2022 och bjuder in till presentation av rapporten.

Page 1 of 42