Sort MFN

25 oktober, 2021

Nanexa inleder kompletterande prekliniska studier

Nanexa AB meddelar idag att bolaget inlett kompletterande prekliniska studier för att utreda vad som har orsakat de måttliga hudreaktioner som uppkom i bolagets fas I-studie med NEX-18, en depåberedning av 5-azacitidin.

13 oktober, 2021

Nanexa tecknar ytterligare utvärderingsavtal

Nanexa AB meddelar idag att bolaget har tecknat ytterligare ett så kallat Material Transfer and Feasibility Study Agreement med en av bolagets befintliga kunder, för utvärdering av PharmaShell®-teknologin med en specifik biologisk läkemedelssubstans.

5 oktober, 2021

Nanexa erhåller beslut om sanktionsavgift från Finansinspektionen avseende ärende från 2017

Nanexa AB meddelar idag att bolaget har mottagit beslut från Finansinspektionen att betala sanktionsavgift om 1 000 000 kronor avseende en händelse som inträffade 2017.

24 september, 2021

Nanexa pausar NEX-18-studien

Nanexa meddelar idag att inkluderingen av patienter i bolagets fas I-studie med NEX-18, en depåberedning av 5-azacitidin, pausas på grund av måttliga hudreaktioner vid injektionsstället.

3 september, 2021

Nanexa erhåller ordrar för ytbehandling av sensorer

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget har erhållit två ordrar för ytbehandling av ett större antal sensorer för detektion av radioaktiva isotoper av ädelgasen xenon från två amerikanska kunder till ett sammanlagt värde av cirka 1,7 miljoner kronor.

Page 1 of 40