Sort MFN

18 februari, 2021

Nanexa Bokslutskommuniké 2020

”Fjärde kvartalet 2020 var ett av de mest händelserika i Nanexas historia. Vi erhöll ett GMP-certifikat för läkemedelstillverkning och ett kliniskt prövningstillstånd för vårt projekt NEX-18, vi tecknade ett utvecklingsavtal med Applied Materials och ett investeringsavtal med Applied Ventures och efter noggrann utvärdering beslutade vi strax efter utgången av kvartalet att välja lenalidomid för vårt projekt NEX-20.” David Westberg, vd Nanexa AB.

Nanexa offentliggör utfallet av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2

Nanexa AB (”Nanexa” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission i februari 2020. Utfallet visar att totalt 2 956 588 teckningsoptioner utnyttjades för teckning av 2 956 588 nya aktier i Bolaget, motsvarande cirka 97,5 procent av det totala antalet utgivna teckningsoptioner av serie TO2.

12 februari, 2021

Nanexa informerar om sista dag för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2

Nanexa AB meddelar att den sista dagen för teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 är på måndag den 15 februari 2021. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption av serie TO2 teckna en ny aktie i Nanexa till en kurs om 8,42 SEK per aktie. Hos vissa förvaltare kan sista dag för inlösen av teckningsoptioner av serie TO2 infalla tidigare än den 15 februari 2021 på grund av administrativa skäl. Teckningsoptioner som inte har utnyttjats senast måndagen den 15 februari 2021 kommer att förfalla värdelösa.

2 februari, 2021

Nanexa update 2021 – webcast

Nanexa bjuder in till webcast där vd David Westberg, styrelseordförande Göran Ando och styrelseledamot Bengt Gustavsson gör en uppdatering och ger sin syn på Nanexa och aktuell projektportfölj.

1 februari, 2021

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO2 inleds

Idag, den 1 februari 2021, inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO2 som emitterades i samband med Nanexa AB:s (”Nanexa” eller ”Bolaget”) företrädesemission i februari 2020. Nyttjandeperioden pågår till och med den 15 februari 2021. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption av serie TO2 teckna en ny aktie i Nanexa till en kurs om 8,42 SEK per aktie.

Page 1 of 35