Sort MFN

13 januari, 2021

Nanexa väljer lenalidomid för produktprojektet NEX-20

Nanexa AB meddelar idag att bolaget har valt att utveckla en långtidsverkande formulering av lenalidomid för behandling av multipelt myelom. NEX-20 blir bolagets andra egna produktprojekt.

12 januari, 2021

Nanexa slutför den första delen av den riktade emissionen till Applied Ventures

Den 17 december 2020 meddelade Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”) att Bolaget ingått ett investeringsavtal med Applied Ventures, LLC (”Applied Ventures”) genom vilket Applied Ventures avser att investera upp till 3 miljoner USD i Nanexa under 2021 för att stödja fortsatt utveckling och expansion. Idag, den 12 januari 2021, har Nanexas styrelse beslutat, med stöd av det bemyndigande som erhölls på årsstämman den 2 juni 2020, att emittera 686 492 aktier och 3 558 278 teckningsoptioner (den ”Riktade Emissionen”) till Applied Ventures. I enlighet med investeringsavtalet har teckningskursen för aktierna i den Riktade Emissionen fastställts till den volymviktade genomsnittskursen (”VWAP”) under perioden den 22 december 2020 till och med den 11 januari 2021 med avdrag för fem procent, motsvarande 11,99 SEK per aktie.

28 december, 2020

Vd-brev från Nanexas vd David Westberg

David Westberg, vd för Nanexa AB, summerar 2020 och blickar framåt mot 2021.

17 december, 2020

Nanexa ingår ett investeringsavtal med Applied Ventures på 3 miljoner USD

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget har ingått ett investeringsavtal med Applied Ventures, LLC, riskkapitalgrenen av Applied Materials, Inc., genom vilket Applied Ventures avser att investera upp till 3 miljoner USD i Nanexa under 2021 för att stödja fortsatt utveckling och expansion. 1 miljon USD kommer att investeras under januari 2021 och ytterligare investeringar på upp till 2 miljoner USD planeras senare under 2021. Investeringen kommer att ske genom en riktad emission till Applied Ventures av en kombination av aktier och teckningsoptioner utfärdade av Nanexa med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 2 juni 2020 (“Riktad emission”).

Nanexa tecknar samarbetsavtal med Applied Materials, Inc.

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget har ingått ett samarbetsavtal med det ledande materialtekniklösningsföretaget Applied Materials, Inc. för att etablera en uppskalad GMP-klassificerad produktionsanläggning för ALD-belagda läkemedel hos Nanexa i Uppsala.

Page 1 of 33