Nanexas styrelse beslutar att bolaget ska arbeta mot målet att bolagets aktier ska noteras för handel på AktieTorget. Beslutet har föregåtts av ett långt förarbete.