Nyhetsbrev

Uppsala den 31 augusti 2018

 

Viktigt steg framåt för Nanexas patentansökan i USA

Nanexas patentansökan för drug delivery-systemet PharmaShell®har nu kommit in i en mer aktiv fas i USA. Dels med det föreläggande från patentverket som erhölls den 23 maj och dels med ett möte med Nanexas patentexperter och det amerikanska patentverket (USPTO) i Washington DC den 26 juli, för att på plats intervjuas av patentverkets granskare.

Med ledning av vad som diskuterades under intervjun skickades den 23 augusti 2018 ett svaromål in på föreläggandet från den 23 maj 2018.

 

Vi bedömer föreläggandet och granskarens kommentarer under intervjun som högst rimliga och har satt ihop ett gediget svaromål med starka argument. Vi räknar med att processen behöver ytterligare några turer och anser att vi har goda chanser att få godkänt patent med starkt skydd. Vi ser fram emot den fortsatta diskussionen med USPTO, säger Nanexas VD David Westberg.

 

* Svaromålet är en offentlig handling som går att finna på USPTOs hemsida (patentpublikationsnummer 20180221294)

 

 

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 – 42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com

 

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell®som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.