Nanexas företrädesemission fulltecknad

Pressmeddelande

Uppsala 2020-02-27

 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE,

Läs mer

Förslag till Styrelse 2017-06-05

Inför styrelsemöte den 12 juni 2017 föreslås styrelse för Nanexa AB enligt nedan länk.

http://www.nanexa.com/wp-content/uploads/2017/06/Förslag-till-styrelse.pdf

Läs mer