Kallelse till årsstämma i Nanexa AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NANEXA AB (PUBL)

Aktieägarna i Nanexa AB (publ), 556833-0285 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 2 juni 2020, klockan 17.00 på Uppsala Business Park,

Läs mer

Göran Ando föreslagen som ny styrelseordförande i Nanexa AB (publ) 

Pressmeddelande

Uppsala 2020-04-22

Göran Ando föreslagen som ny styrelseordförande i Nanexa AB (publ) 

En grupp aktieägare i Nanexa AB, som tillsammans representerar minst 11 procent av aktierna och rösterna i bolaget,

Läs mer