9 October 2023

Investerarmöte och lunch, kl 10:00-13:00, med Styrelseordförande Göran Ando, vd David Westberg och övriga ledningsgruppen på Uppsala Business Park