Allt inom Övrig

Nanexa har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

Nanexa AB (publ) ("Nanexa" eller "Bolaget") har erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är fredagen den 29 maj 2020.

Läs mer

Nanexa erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market och offentliggör tilläggsdokument

Nanexa AB (publ) ("Nanexa" eller "Bolaget") har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 29 maj 2020.

Läs mer