Allt inom Aktie

Nanexa offentliggör utfallet av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2

Nanexa AB (”Nanexa” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission i februari 2020. Utfallet visar att totalt 2 956 588 teckningsoptioner utnyttjades för teckning av 2 956 588 nya aktier i Bolaget, motsvarande cirka 97,5 procent av det totala antalet utgivna teckningsoptioner av serie TO2.

Nanexa informerar om sista dag för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2

Nanexa AB meddelar att den sista dagen för teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 är på måndag den 15 februari 2021. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption av serie TO2 teckna en ny aktie i Nanexa till en kurs om 8,42 SEK per aktie. Hos vissa förvaltare kan sista dag för inlösen av teckningsoptioner av serie TO2 infalla tidigare än den 15 februari 2021 på grund av administrativa skäl. Teckningsoptioner som inte har utnyttjats senast måndagen den 15 februari 2021 kommer att förfalla värdelösa.