Allt inom Bolagshändelse

Nanexa tecknar ett exklusivitets- och utvärderingsavtal värt 46,1 MSEK och genomför en riktad emission till Novo Nordisk om 17,2 MSEK

Nanexa AB (publ) (“Nanexa” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har tecknat ett så kallat Material Transfer and Feasibility Study Agreement (”Utvärderingsavtalet”) med det ledande globala läkemedelsbolaget Novo Nordisk A/S (”Novo Nordisk”) för utvärdering av Nanexas drug delivery-system PharmaShell® tillsammans med Novo Nordisks produkter. Som en del av Utvärderingsavtalet kommer Nanexa att erhålla betalningar om cirka 46,1 MSEK för att ge Novo Nordisk exklusivitet, samt för det arbete som utförs under Utvärderingsavtalet, varav cirka 41,7 MSEK är en initial betalning vid undertecknandet. I samband med ingåendet av Utvärderingsavtalet beslutade Nanexas styrelse att genomföra en riktad emission till Novo Nordisk, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 9 juni 2022, om 10 000 000 aktier till en teckningskurs om 1,72 kronor per aktie (den ”Riktade Emissionen”), varigenom Bolaget tillförs 17,2 MSEK före transaktionskostnader. Teckningskursen motsvarar en premie om 33 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktier igår. Totalt kommer Nanexa därmed att tillföras cirka 63,3 MSEK från Utvärderingsavtalet och den Riktade Emissionen.

Sista dag för handel med Nanexa BTA den 2 augusti 2021 och ombokning till aktier

Nanexa AB meddelar, i enlighet med börsmeddelande från Nasdaq First North Growth Market per den 28 juli 2021, att idag den 2 augusti, var sista dag för handel med Nanexa BTA (betald tecknad aktie), som varit föremål för handel i samband med nyligen genomförd företrädesemission.