Allt inom Personalförändring

Nanexa rekryterar chef för farmaceutisk utveckling

Nanexa meddelar idag att bolaget har rekryterat Jonas Fransson som chef för farmaceutisk utveckling som ett led i att förstärka organisationen. Jonas Fransson har lång och gedigen erfarenhet inom läkemedelsutveckling och kommer tillträda sin tjänst i Nanexa den 1 maj i år och kommer även att ingå i Nanexas ledningsgrupp.

Göran Ando föreslagen som ny styrelseordförande i Nanexa AB (publ)

En grupp aktieägare i Nanexa AB, som tillsammans representerar minst 11 procent av aktierna och rösterna i bolaget, har informerat styrelse och VD att de vid årsstämman den 2 juni 2020 kommer att föreslå Göran Ando som ny styrelseordförande i bolaget.

Läs mer